Adobe Stock 247792700

Usein kysytyt kysymykset

Vastaukset kaikkiin yleisimpiin kysymyksiin. Jos haluat lisätietoja, siirry yhteystietosivulle ja lähetä kysymyksesi meille.

Mitä haluat tietää?

Lääkärit – Voiko jokin syy estää Arthrosamid®-pistoksen antamisen?

Arthrosamid®-valmisteella on myyntilupa polven nivelrikon oireenmukaiseen hoitoon, joten kuka tahansa sitä sairastava voi soveltua hoitoon. Arthrosamid®-hoito ei välttämättä kuitenkaan sovi kaikille. Lääkäri on paras henkilö neuvomaan potilasta, mutta tilanteita, joissa Arthrosamid®-valmistetta ei saa käyttää (vasta-aiheet) ovat muun muassa seuraavat*:

- Jos potilaalla on infektio pistoskohdassa tai sen lähellä

- Jos potilaalla on hemofilia tai hän käyttää verenohennuslääkkeitä

- Jos potilaalle on tehty polven tekonivelleikkaus tai tähystysleikkaus viimeisten kuuden kuukauden aikana.

*Tämä ei ole kattava vasta-aiheluettelo.

Lääkärit – Mikä on nivelrikko?

Nivelrikko on yleisin niveltulehdustyyppi, ja se voi aiheuttaa nivelten jäykkyyttä ja kipua. Se on yleisempää iäkkäämmillä henkilöillä, mutta sitä voi esiintyä myös nuoremmilla henkilöillä, erityisesti jos niveleen on tullut vamma. Joskus nivelrikko aiheuttaa nivelen turvotusta ja muodonmuutoksia, ja joskus nivelistä voi kuulua hankaavia tai rasahtavia ääniä.

Nivelrikon oireet voivat vaihdella paljon. Joskus nivelrikko ei aiheuta lainkaan kipua ja joskus taas kipu voi olla voimakasta ja nivelen liikuttaminen vaikeaa. Nivelen ympärillä voi esiintyä lihaskatoa ja se voi saada nivelet tuntumaan heikommilta. Nivelrikko voi kehittyä lähes kaikkiin niveliin, mutta yleisimpiä ovat sormet, peukalot, polvet ja lonkat sekä alaselkä ja niska.

Lääkärit – Miten Arthrosamid® toimii?

• Arthrosamid® integroituu sisemmän nivelpussin kalvoon ja vähentää nivelen jäykkyyttä.

• Arthrosamid® muodostaa tyynymäisen kalvon, joka koostuu kudosmatriisiin sulautuneesta hydrogeelistä, jonka päällä on nivelkalvon pinta.

• Arthrosamid® vähentää polven nivelrikon aiheuttamaa kipua ja parantaa polven toimivuutta.

Arthrosamid®-valmisteen imeytymättömyys, biologinen hajoamattomuus ja siirtymättömyys tuottavat kestävää vaimennusta sisemmän nivelpussin kudokseen.

Lääkärit – Miksi profylaktisia antibiootteja suositellaan?

Arthrosamid® on annosteltava suun kautta otettavien profylaktisten antibioottien kanssa, johtuen tuki-implantin pysyvästä luonteesta. Antibioottien suuri pitoisuus kudoksissa pistoshetkellä (annetaan vain kerran) voi pienentää infektioriskiä. Lisätietoja on valmisteen käyttöohjeissa.

Lääkärit – Kuinka kauan Arthrosamid® valmisteen vaikutus kestää?

Tutkimukset osoittavat, että Arthrosamid® vähentää kipua jopa yhden vuoden ajan. Kuitenkin myös pidempiä vaikutuksia on havaittu (useita vuosia) ensimmäisten tutkimusten jälkeen ja kahdessa keskeisessä tutkimuksessa seurataan potilaita viiden vuoden ajan Arthrosamid®-valmisteen pitkän aikavälin vaikutuksen määrän ja keston määrittämiseksi.

Lääkärit – Miten nivelrikon tulehdusvaste pienenee hoidolla?

Tulehdusvaste johtuu todennäköisimmin kulumisesta. Kun Arthrosamid®-valmistetta ruiskutetaan sisemmän nivelpussin ympärille, se palauttaa nivelkalvon nesteen viskositeetin parantaen voitelua. Arthrosamid® integroituu sisemmän nivelpussin kalvoon ja saa aikaan tyynymäisen vaikutuksen.

Lääkärit – Mikä Arthrosamid® on?

Niveleen ruiskutettava polyakryyliamidista valmistettu Arthrosamid®-hydrogeeli-injektio (iPAAG) on biologisesti hajoamaton, yhtenä annoksena annettava pistos, joka tarjoaa pitkävaikutteisen hoidon polven nivelrikon aiheuttamiin oireisiin aikuisilla.

Lääkärit – Onko hoito kivuliasta?

Polvea ympäröivä alue puudutetaan paikallispuudutuksella ennen Arthrosamid®-pistosta. Kliinisissä tutkimuksissa yleisimpiä haittatapahtumia (haittavaikutuksia) olivat pistokseen liittyvä lievä tai kohtalainen kipu ja/tai lievä turvotus ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana pistoksen jälkeen.

Lääkärit – Voiko Arthrosamid®-hoito lykätä tekonivelleikkauksen tarvetta?

Viskositeetin lisäämisen on osoitettu lykkäävän täydellisen polven tekonivelleikkauksen tarvetta. Arthrosamid®-valmisteen pitkäkestoisten ja kestävien vaikutusten avulla on saatavissa samanlaiset hyödyt.

Lääkärit – Miten kipu lievittyy?

Tarkkaa tapaa, jolla kipu häviää, tutkitaan parhaillaan. Koska Arthrosamid® toimii vaimentaen niveltä, kliinisten tutkimusten mukaan se voi vähentää kipua ja jäykkyyttä ja lisätä liikkuvuutta. Arthrosamid® on osoitettu turvalliseksi ja voi tuottaa pitkävaikutteisen kivunlievityksen parantaen elämänlaatua.

Lääkärit – Mikä Arthrosamid®-valmisteen asema on polven nivelrikon hoidossa?

Jos potilaalla on nivelrikon aiheuttamia kipuja eikä kipuja saada hallintaan tavanomaisilla särkylääkkeillä ja elämäntapamuutoksilla, potilas saattaa soveltua Arthrosamid®-hoitoon.

Lääkärit – Voiko Arthrosamid®-valmistetta käyttää lonkan nivelrikon hoidossa?

Ei – Arthrosamid®-valmiste on tarkoitettu vain polven nivelrikon oireenmukaiseen hoitoon.

Lääkärit – Mikä polyakryyliamidihydrogeeli on?

Polyakryyliamidihydrogeeli on joukko silloitettuja polymeerimateriaaleja, jotka pidättävät suuria määriä vettä säilyttäen samalla rakenteensa. Niillä on tiettyä joustavuutta, joka on erittäin lähellä luonnollista kudosta, niiden suuren vesimäärän vuoksi.
Arthrosamid® on hydrogeeli. Se on reagoimaton, pyrogeeniton polymeerigeeli, joka koostuu steriilistä vedestä (97,5 %) ja silloitetusta polyakryyliamidista (2,5 %), ja sillä on veden siirto-ominaisuuksia.

Lääkärit – Kuinka tehokas Arthrosamid®-hoito on?

Koska Arthrosamid toimii vaimentaen niveltä, se vähentää kipua ja jäykkyyttä ja lisää liikkuvuutta. Arthrosamid® on osoitettu turvalliseksi ja voi tuottaa pitkävaikutteisen kivunlievityksen parantaen elämänlaatua. Keskeisessä tutkimuksessa yli 70 % potilaista koki minimaalisesti merkittävän kliinisen eron kivussa (MCID) ja kivunlievitys säilyi yli 52 viikkoa.

Lääkärit – Miksi Arthrosamid®-valmisteen annos on 6 ml?

Kliinisissä tutkimuksissa on käytetty 6 ml:n Arthrosamid®-annosta. Nämä tutkimukset vahvistivat, että Arthrosamid® tuottaa turvallista ja kestävää kivunlievitystä yhdellä pistoksella.

Lääkärit – Onko potilaan sairaus riittävän vakava tähän hoitoon?

Jos potilaalla on nivelrikon aiheuttamia kipuja eikä kipuja saada hallintaan tavanomaisilla särkylääkkeillä ja elämäntapamuutoksilla, Arthrosamid®-hoito saattaa soveltua potilaalle.

Lääkärit – Voiko Arthrosamid®-hoidon antaa molempiin polviin?

Kyllä, molempien polvien hoito on mahdollista, mutta lääkäri on paras henkilö päättämään hoitojen aikavälin.

Lääkärit – Mitä Arthrosamid®-hoidon jälkeen on odotettavissa?

Arthrosamid® lieventää potilaan kipua, vähentää jäykkyyttä ja parantaa liikkuvuutta. Se on osoitettu turvalliseksi ja voi tuottaa pitkäkestoisen ja kestävän kivunlievityksen parantaen elämänlaatua yhdellä 6 ml:n pistoksella.

Kuten missä tahansa invasiivisissa niveltoimenpiteissä, on suositeltavaa ohjeistaa potilaita välttämään rasittavaa liikuntaa ensimmäisten kahden päivän aikana pistoksen jälkeen.

Ensimmäisen pistoksen jälkeisen viikon aikana voi ilmetä joitakin pistokseen liittyviä ohimeneviä reaktioita, kuten lievää tai kohtalaista kipua pistoskohdassa tai turvotusta polven ympärillä.

Lääkärit – Miten hoito annetaan?

Pätevä erikoislääkäri, kuten ortopedian kirurgi tai reumatologi antaa Arthrosamid®-hoidon yhtenä pistoksena polven nivelväliin. Leikkauksesta poiketen pistos on mahdollisimman vähän invasiivinen toimenpide, joka tehdään polikliinisesti. Ennen injektiota potilaalle annetaan paikallispuudutus pistoskohtaa ympäröivän alueen puuduttamiseksi sekä antibiootteja suojaamaan potilasta infektiolta.

Lääkärit – Miksi potilaat tuntevat kipua?

Nivelrikon aiheuttama kipu johtuu useista tekijöistä. Koko nivelen alueella olevien muutosten uskotaan vaikuttavan potilaan tuntemaan kipuun.

Nivelneste: Nivelen sisällä oleva neste heikentyy ja sen ominaisuudet eivät riitä enää suojaavaan voiteluun ja vaimennukseen.

Nivelpussi: Kudos voi paksuuntua ja turvota ja joskus tulehtua, mikä laukaisee kipureseptorit reagoimaan.

Rustopinnat: Nivelrikon eteneminen rappeuttaa rustokudosta. Röntgenkuvissa nivelen luiden välillä oleva rako (normaalisti ruston erottama) kaventuu ja kaikki rusto voi kadota. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa luut ovat vastakkain. Tässä vaiheessa liikkuminen ilman kipuja on usein vaikeaa.

Luut (sääriluu ja reisiluu): Toinen kivun ja liikkuvuuden rajoittumisen aiheuttaja ovat luupiikit (osteofyytit), joita alkaa kasvamaan kulumisen seurauksena.

Lääkärit – Missä muissa nivelissä geeliä voi käyttää?

Arthrosamid®-valmisteesta on tehty tutkimuksia vain polven nivelrikon hoidossa, joten tällä hetkellä se on tarkoitettu käytettäväksi vain polvessa.

Lääkärit – Miten Arthrosamid® eroaa muista pistoksista?

Arthrosamid® poikkeaa viskositeettia lisäävistä pistoksista, kuten hyaluronihaposta (HA), runsasverihiutaleisesta plasmasta (PRP) ja regeneratiivisesta kantasoluhoidosta. Toisin kuin nämä hoidot, Arthrosamid®-valmisteesta tulee integroitunut osa pehmeää nivelpussin kalvokudosta ja se voi tuottaa pitkävaikutteisemman ja kestävämmän kivunlievityksen.

Lääkärit – Voiko potilaan hoidon uusia, jos ensimmäisen hoidon vaikutus lakkaa? Kuinka pitkän ajan kuluttua?

Hoito voidaan tarvittaessa toistaa, jos lääkäri sitä suosittelee. Hoidon toistamista kuuden kuukauden kuluessa ei suositella.

Terveydenhuollon Ammattilaiset

Sivusto, jolle aiot siirtyä, on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille. Jatkamalla vahvistat olevasi terveydenhuollon ammattilainen. Jos et ole terveydenhuollon ammattilainen, palaa aloitussivulle.